Zbornik Zagrebačke slavističke škole

godina 1, knjiga 1

Urednici: Franjo Grčević i Mladen Kuzmanović

Zagreb, 1973.

328 str. | ilustr. | 24 cm | meki uvez

Preuzmite .pdf (78,3 MB)

Sadržaj

 • Riječ unaprijed
 • Općeslavistička problematika: gosti predavači
  • Dmitrij Tschižewskij: Majakovski i njegova reforma ruske versifikacije
  • Riccardo Picchio: Povijest Dubrovnika prema interpretaciji humaniste Giovana Maria Filelfa
 • Počeci hrvatske književnosti, hrvatska književnost XVI stoljeća i njezin jezik
  • Eduard Hercigonja: Hrvatska književnost srednjega vijeka (do kraja 14. stoljeća)
  • Rafo Bogišić: Počeci hrvatske svjetovne drame
  • Franjo Švelec: Petar Zoranić — hrvatski romanopisac iz Zadra prve polovine XVI stoljeća
  • Josip Torbarina: Petar Hektorović
  • Tvrtko Čubelić: Komponenta usmene narodne teatrologije u dramaturgiji Marina Držića
  • Milan Moguš: Stilistički elementi hrvatskog jezika 16. stoljeća
  • Dalibor Brozović: O hrvatskom književnom jeziku šesnaestoga stoljeća
  • Milorad Živančević: Slavenska ideja od humanizma do ilirizma
 • Hrvatska književnost i jezik od 30-ih do 50-ih godina XX stoljeća
  • Miroslav Šicel: Hrvatska književnost i jezik od 30-ih do 50-ih godina XX stoljeća
  • Ivo Frangeš: Goranova lirika
  • Miroslav Vaupotić: Hrvatska proza između 1930. i 1950. godine
  • Ivo Frangeš: Miroslav Krleža
  • Nikola Ivanišin: Ratna lirika Miroslava Krleže
  • Stjepan Babić: Sročnost (kongruencija) u suvremenom hrvatskom književnom jeziku
  • Krunoslav Pranjić: I kontinuitet i stilske inovacije u djelu Miroslava Krleže
  • Branko Vuletić: Ljudskost govora (Nekoliko definicija jezika i govora)
  • Ivo Škarić: Problemi hrvatske ortoepije
 • Druge jugoslavenske književnosti
  • Franjo Grčević: Rano djelo Ive Andrića
  • Aleksandar Šljivarić: Geneza suvremene slovenske drame
 • Teme s lektorata
  • Ante Stamać: Prodor svakodnevnog govora u hrvatsko pjesništvo
 • Dokumenti
  • Godišnji izvještaj o I tečaju
  • Adrese sudionika I tečaja
  • Godišnji izvještaj o II tečaju
  • Adrese sudionika II tečaja