Utjeha kaosa

Antologija suvremenog hrvatskog pjesništva

MIROSLAV MIĆANOVIĆ


Miroslav Mićanović rođen je 15. kolovoza 1960. godine u Brčkom. Živio u Gunji. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavljuje pjesme, priče i eseje. Tekstovi su mu uvrštavani u različite antologije, izbore, preglede i prevođeni na slovenski, ukrajinski, litavski, mađarski, poljski, francuski, španjolski, njemački i engleski. Sastavio s H. Pejakovićem izbor iz suvremenoga hrvatskog pjesništva “Les jeunes Croates” (Migrations, Pariz, 1989), s B. Čegecom pregled hrvatskoga pjesništva osamdesetih i devedesetih “Strast razlike, tamni zvuk praznine” (Quorum, Zagreb, 1995), uredio s R. Simićem izbor “Mlada hrvatska poezija” (Apokalipsa, Ljubljana, 2000).
Tekstom “Čovjek koji je obitelji nosio kruh” sudionik projekta “Posao dvanaestorice, romani u nestajanju” (Quorum, Zagreb, 1998). Pjesma “Job” objavljena je kao zaseban grafi čki list u dvojezičnom izdanju, u prijevodu D. Karamana na njemački i s grafi kom M. Vejzovića.
Tijekom 2001 – 2003. godine objavljivao u subotnjem kulturnom prilogu Jutarnjeg lista kolumnu Jednosmjerna ulica. Dobitnik nagrada “Duhovno hrašće“ 2002. za knjigu pjesama Zib i “Fran Galović” 2004. za knjigu priča Trajekt. Tijekom 2004/2005. pisao kritičarsku kolumnu Utjeha kaosa u Vjesniku. Urednik je časopisa Quorum i biblioteka u izdavačkom poduzeću Naklada MD.

Objavio:


Grad dobrih ljudi, 1984; Četiri dimenzije sumnje, knjiga kritičkih tekstova, koautor s J. Matanović, V. Bogišićem i K. Bagićem, 1988; Zid i fotografi je kraja, 1989; More i prašina, grafi čko-pjesnička mapa, s grafi čarkom V. Zelenko, 1991; Zib, 1998; 2001; Nitko ne govori hrvatski / Personne ne parle croate, dvojezično hrvatsko-francusko izdanje, izbor iz poezije, s B. Čegecom, I. Prtenjačom, 2002, 2003; Trajekt, 2004; Tri krokodila, s B. Čegecom, S. Karuzom, 2005.