Otvorenje 46. hrvatskoga seminara za strane slaviste

U ponedjeljak, 21. kolovoza u Poslijediplomskome središtu u Dubrovniku otvoren je 46. hrvatski seminar za strane slaviste. Dvotjedni program ovogodišnje Zagrebačke slavističke škole trajat će do 1. rujna, a već tradicionalno okuplja strane studente kroatistike/slavistike, doktorande, znanstvenike i nastavnike sa stranih sveučilišta. Seminar kao posebna aktivnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ovogodišnjim programom podupire svoju temeljnu zadaću – poticanje i promicanje poznavanja hrvatskoga jezika, književnosti i kulture. 

Pozdravni govor na svečanom otvorenju održala je Jelena Cvitanušić Tvico koja se osvrnula na povijest Zagrebačke slavističke škole. U svojem govoru istaknula je kako Škola tijekom pet desetljeća okuplja više od dvije tisuće studenata te dvjesto pedeset nastavnika. Prvi seminar održan je 1972. godine, a dubrovačko Poslijediplomsko središte domaćin je stranim slavistima dugih četrdeset godina. Tema ovogodišnjega seminara Izvedbe roda u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi nastavlja se na prošlogodišnje tematiziranje tijela. Problematika roda zahtijeva poliperspektivnost jer ju je zbog njezine heterogenosti teško obuhvatiti. Naglasak će biti na rasvjetljavanju problema tradicionalnoga poimanja roda te diskursa koji se tim problemom bavi. Promišljanjem o tekstovima i fenomenima koji tematiziraju navedeni problem ukazat će se na njegovu performativnost i konstruktivnu prirodu.

Raznovrsnim predavanjima promišljanje o temi  poticat će  renominirani znanstvenici s područja filologije, etnologije, antropologije, povijesti i povijesti umjetnosti, kulturologije itd. Profesorica Zlatar otvorila je ciklus predavanja osvrćući se na problem roda u suvremenoj hrvatskoj književnosti, a Jelka Vince Pallua osvijetlit će problem iz kulturološke perspektive. U istom tonu nastavit će Željka Miklošević. Teatrološki pristup ponudit će Suzana Marjanić te Lada Čale Feldman, a Dijana Jelača bavit će se problemima tranzicijske kulture. Mima Simić načet će filmološki aspekt roda. Također o rodu u konkretnom prostoru govorit će Mary Neuburger i Danijela Lugarić. O rodu iz jezikoslovne perspektive govorit će Ranko Matasović, Tatjana Pišković, Mislava Bertoša, Zrinjka Glovacki-Bernardi. Uz to program će dodatno upotpuniti filmske projekcije, promocije novih filoloških izdanja, stručni izleti, kazališne predstave te razgovor s nagrađivanim piscem Kristianom Novakom.

Na svečanom otvorenju polaznicima se obratila Žaklina Marević u ime župana Dubrovačko-neretvanske županije. Istaknula je važnost poticanja i promicanja hrvatskoga jezika i kulture te kako bi se zbog dugogodišnje suradnje Škola mogla nazvati i Dubrovačko-zagrebačkom slavističkom školom. U ime gradonačelnika prisutnima se obratila Jelka Tepšić koja je također napomenula kako postoji neraskidiva veza Zagrebačke slavističke škole i Dubrovnika. Nekoliko riječi uputio je i prodekan za nastavu i studente zagrebačkoga Filozofskog fakulteta u Zagrebu Marko Alerić podcrtavši kako je posebno važno učiti hrvatski jezik u Hrvatskoj jer su jezik i kultura u čvrstom međuodnosu. U ime domaćina, Poslijediplomskoga središta Sveučilišta u Zagrebu, Vlasta Brunsko polaznike je potaknula da u Dubrovniku osluhnu glasove prošlosti, glasove mnogih dubrovačkih pjesnika, pisaca i velikana. Na kraju pozdrav je uputila i voditeljica Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković. Osvrnula se i na to kako je Škola posljednjih godina, dok ju je vodio Tvrtko Vuković, značajno doprinijela proširenom i višestruko povezanom promišljanju o hrvatskom jeziku i književnosti, odnosno nacionalnoj filologiji zaključivši kako su seminarima hrabro načete složene i neiscrpne teme. Voditeljica je na koncu posebno zahvalila pokroviteljima Zagrebačke slavističke škole u Dubrovniku – Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvu kulture, gradu Dubrovniku te Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

U skladu s dugogodišnjom tradicijom Škole nastavni dio programa 46. seminara polaznicima nudi obavezne lektorate na nekoliko razina (Hrvatski za početnike, Konverzacija I, II, III) s ciljem usavršavanja gramatičkih i konverzacijskih vještina. Polaznici koji posjeduju potpunu jezičnu kompetenciju moći će pohađati obavezne proseminare Rodna čitanja hrvatske književnosti te O queer lingvistici: identiteti, žudnje, stilovi i fakultativne proseminare Jezik i pismo hrvatskih srednjovjekovnih tekstova (Staroslavenski i starohrvatski jezik) i Kulturna povijest Dubrovnika u ranom novom vijeku.

Ovogodišnji seminar Zagrebačke slavističke škole pripremili su Tatjana Pišković (voditeljica Škole), Ivana Brković (zamjenica voditeljice), Ana Ćavar (programska tajnica) i Božena Jurčić (financijska tajnica).

Knjige za 46. seminar donirali su: Matica hrvatska, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fraktura.

Fotoalbum