Fakultativni proseminar – Kulturna povijest Dubrovnika u ranom novom vijeku

Doc. dr. sc. Ivana Brković

Slijedeći kronološki hod kroz povijest dubrovačke književnosti i, paralelno s time, kroz povijest Dubrovačke Republike, cilj je proseminara osvijetliti različite aspekte života – političkog, društvenog, vjerskog i kulturnog – u ranonovovjekovnom Dubrovniku. Sukladno tomu pojedina će predavanja biti fokusirana na sljedeće teme: “unutarnje” lice Grada – mit o postanku i politički ustroj Republike; društvene granice (vlastela vs. pučani); dubrovačka svakodnevica; “ženski” Dubrovnik (vlastelinke, godišnice, dumne); dubrovački samostani; Dubrovnik kao feniks (Veliki potres 1667); “vanjsko” lice Grada – konstituiranje Drugog (Mlečani i Osmanlije iz dubrovačke perspektive); Dubrovnik “izvana” (predodžbe stranaca o Dubrovniku u ranom novom vijeku). Navedeno će se, ovisno o temi, promatrati iz različitih teorijskih i analitičkih polazišta kao što su kulturna povijest i književna antropologija, imagologija, rodna povijest i prostorni obrat.