Fakultativni proseminar – Jezik i pismo hrvatskih srednjovjekovnih tekstova / Staroslavenski i starohrvatski jezik

Dr. sc. Vera Blažević Krezić

Polaznici ovoga proseminara upoznat će se s temeljnim obilježjima općeslavenskoga jezičnog razdoblja – prvim slavenskim književnim jezikom (od IX. do XI. stoljeća), njegovom funkcijom i dvama azbučnim pismovnim sustavima kojima se izražavao (glagoljica i ćirilica), a potom sa specifičnom jezičnom i pismovnom situacijom u hrvatskome srednjovjekovlju (od XI. do XVI. stoljeća). Analitički korpus obuhvaća najvažnije tekstove pisane hrvatskostaroslavenskim (i hrvatsko-staroslavenskim) jezikom te starohrvatskim jezikom – epigrafske spomenike (Bašćanska ploča i drugi reprezentativni grafiti i natpisi), temeljne liturgijske predloške (Vatikanski Illirico 4, Misal kneza Novaka, Hrvojev misal, Misal po zakonu rimskoga dvora, Kožičićev Misal hruacki), najvažnije pravne i književne tekstove (Vinodolski zakonik, Istarski razvod, Pariška pjesmarica, Zapis popa Martinca o Krbavskoj bitci, Poljički statut, Povaljska listina, Šibenska molitva). Filološkom će analizom stoga biti obuhvaćeni funkcionalno raslojeni tekstovi tropismene i trojezične hrvatske srednjovjekovne kulture (načelo reprezentativnosti). Sukladno s modernim konceptualiziranjem hrvatskoga glagoljaštva (i glagolizma) kao fenomena koji nadilazi svoje srednjovjekovne okvire, polaznici će se upoznati s odabranim temama i spomenicima iz razdoblja „velikoga previranja“ (16. stoljeće), potom iz razdoblja istočnoslavenizacije hrvatskoglagoljskih liturgijskih knjiga (17. i 18. stoljeće) te iz razdoblja hrvatske „Cyrillomethodiane“ (19. stoljeće). Susrest će se i s nekim „suvremenim glagoljašima“ koji zastupaju modele popularizacije i muzealizacije glagoljice i glagoljaške baštine. Osnovne su metode i postupci u radu s polaznicima: transliteracija i transkripcija ustavne glagoljice i hrvatske ćirilice, analiza lingvometodičkih predložaka (prepoznavanje fonoloških, morfoloških, sintaktičkih i leksičkih obilježja starocrkvenoslavenskoga, hrvatskoga crkvenoslavenskoga i novocrkvenoslavenskoga jezika), metoda razgovora i demonstracije.