Lingvistički proseminar – Konceptualna metafora, metonimija i konceptualna integracija

Prof. dr. sc. Ljiljana Šarić

Proseminar će se pozabaviti shvaćanjem metafore, metonimije i konceptualne integracije (blenda, stapanja) u kognitivnoj lingvistici, teoriji koja ta tri fenomena smatra temeljnim mehanizmima ljudskog mišljenja. Kao mehanizmi mišljenja, oni su u podlozi ne samo verbalnom, nego i vizualnom i multimodalnom izražavanju. Polaznici će biti upoznati s temeljnim gledištima i smjerovima istraživanja metafore, metonimije i konceptualne integracije u kognitivnoj lingvistici. Značajan dio seminara bit će posvećen radu na tekstovima različitih vrsta, analizama multimodalnog i vizualnog materijala te identifikaciji i istraživanju funkcioniranja metafora i metonimija u korpusu. Sudjelovanje u proseminaru podrazumijeva viši stupanj jezične kompetencije.