Posjet dominikanskome samostanu

Nakon razgledavanja franjevačkoga samostana polaznici Škole zajedno s višom kustosicom dr. sc. Rozanom Vojvoda uputili su se prema sjeveroistočnome dijelu Grada gdje se na rubu zidina smjestio dominikanski samostan.

Dominikanci ili bijeli fratri katolički su red osnovan na samome početku 13. stoljeća. U Dubrovnik dolaze već 1225. kada je samostan i osnovan. Uz njega se nalazi gotička crkva zanimljiva po najvećemu raspelu u Hrvatskoj, koje je izradio majstor Paolo Veneziano, i posebnoj poligonalnoj apsidi. Za razliku od klaustra u franjevačkome samostanu koji je izgrađen u kasnoromaničkome stilu, klaustar dominikanskoga samostana ima elemente gotičke i renesansne arhitekture. Knjižnica dominikanskoga samostana bogata je starim rukopisima i u njoj se nalazi čak 249 inkunabula.

Seminaristi su posjetili i dominikanski muzej gdje su izložene najvažnije slike predstavnika dubrovačke renesansne slikarske škole: Lovre Dobričevića, Mihajla Hamzića i, najpoznatijega, Nikole Božidarevića. Iako su djelovali u istome razdoblju, nisu svi slikali na isti način – zanimljiva je ta istodobnost raznodobnih slikarskih tehnika. U muzeju se nalaze i slike stranih autora (npr. poznata Tizianova slika Svete Magdalene i Svetoga Vlaha), razni stari rukopisi, nakit, primjer tzv. velike Biblije i drugi vrijedni predmeti o kojima je R. Vojvoda govorila s velikim žarom.

Nina Nodilo

Fotoalbum