Stilistički proseminar ‒ Uvod u grafostilistiku

Doc. dr. sc. Nikola Košćak

nkoscak@ffzg.hr

Proseminar polaznicima nudi problemski uvod u područje grafostilistike, stilističke discipline koja se usredotočuje na stilogenost i figurativnost pisanoga aspekta jezične poruke. Polaznici će se upoznati s različitim tipovima i primjerima grafostilema i retoričkim figurama u relaciji s pismom i pravopisom. Istražit će se grafostilematike odabranog korpusa hrvatske poezije i pripovjedne proze, novinarskih i reklamnih tekstova, kao i suvremenog digitalnog diskursa, pa će proseminar omogućiti i uvid u posebnosti pojedinih diskursnih tipova i žanrova. Proseminar će svakako biti obogaćen i primjerima grafostilogenih postupaka iz zemalja iz kojih dolaze polaznici proseminara, što će biti i polazište komparativnih analiza začudnih pismovnih fenomena.