Otvorenje 49. hrvatskoga seminara za strane slaviste

U ponedjeljak 16. kolovoza 2021. u Poslijediplomskome središtu u Dubrovniku otvoren je 49. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole. U Dubrovniku je još 1972. godine održan prvi seminar Slavističke škole kojime je ona službeno i započela s radom, nastojeći ponajprije poticati i promicati poznavanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture među inozemnim studentima slavistike te među znanstvenicima i nastavnicima na stranim sveučilištima i institutima. Središnja je tema jednotjednoga programa koji će trajati do nedjelje 22. kolovoza Binarnosti i suprotnosti u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi.

Svečano otvorenje kojime je službeno započeo rad Seminara za strane slaviste vodio je Igor Marko Gligorić. Uime gradonačelnika grada Dubrovnika prisutne je pozdravila Ana Hilje, pročelnica Upravnoga odjela za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, zaželjevši im uspješan rad i ugodan boravak.

S obzirom na to da je Zagrebačka slavistička škola posebna djelatnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, većina profesora koji sudjeluju u njezinu radu dolazi upravo s toga fakulteta. Uime o. d. dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Miljenka Jurkovića okupljenima su se obratili o. d. prodekana za poslovanje Filozofskoga fakulteta Domagoj Tončinić i o. d. prodekanice za nastavu i studente Ivana Vidović Bolt.

Frano Hartman, voditelj Poslijediplomskoga središta u Dubrovniku, dugogodišnjega domaćina Škole, naglasio je kako je zgrada oduvijek bila namijenjena podupiranju akademskih projekata i međunarodne suradnje. Usto je pozvao sudionike Seminara da upoznaju sve osobitosti Grada te im zaželio uspješan rad.

Naposljetku se polaznicima i gostima obratila voditeljica Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković. Pozdravivši sudionike, ukratko je predstavila program koji se zasniva na konverzacijskim lektoratima, književnim i jezičnim seminarima i proseminarima te ciklusu znanstvenih predavanja. Program je upotpunjen upoznavanjem dubrovačkih znamenitosti i kulturnim događanjima. Osvrnula se na temu Seminara, Binarnosti i suprotnosti. Zahvalila je najbližim suradnicama, zamjenici Lani Molvarec, programskoj tajnici Škole Ivi Nazalević Čučević i voditeljici književnokulturnoga dijela programa Maši Kolanović, financijskim pokroviteljima Škole, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu kulture i medija, Sveučilištu u Zagrebu i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Nina Nodilo

Fotoalbum