4. 2. 2022.

50. hrvatski seminar za strane slaviste

50. hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 21. do 31. kolovoza 2022. U okviru lektorata polaznici će usavršavati znanje hrvatskoga, a u okviru proseminara raspravljat će o odabranim jezikoslovnim, književnim, povijesnim i kulturnim temama. S obzirom na to da ove godine Zagrebačka slavistička škola slavi svoju zlatnu obljetnicu, okosnica će znanstvenih predavanja biti Pedeset godina hrvatskih odjeka: ishodišta i dosezi.

Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska,
voditeljica Zagrebačke slavističke škole

Organizator

Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste) posebna je djelatnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Polaznici

Polaznici su Škole strani studenti kroatistike i slavistike, sveučilišni nastavnici koji predaju hrvatski jezik i književnost na inozemnim sveučilištima, stručnjaci koji se bave slavističkim i kroatističkim temama na različitim znanstvenim ustanovama te prevoditelji s hrvatskoga jezika. Na 50. seminaru Zagrebačke slavističke škole sudjelovat će polaznici koji se prijave na natječaj Agencije za mobilnost i programe EU i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.