(Ne)sporazumi u hrvatskoj književnosti od 17. do 19. Stoljeća (obvezni književni proseminar 2. tjedan)

Doc. dr. sc. Goranka Šutalo

gsutalo@ffzg.unizg.hr

Na proseminaru će se analizirati tekstovi kanonskih autora ranonovovjekovne hrvatske književnosti od 17. do početka 19. stoljeća (Ivan Bunić Vučić, Ivan Gundulić, Ignjat Đurđević, Antun Kanižlić, Matija Petar Katančić, Matija Antun Relković, Andrija Kačić Miošić, Vlaho Stulli, Tituš Brezovački). Na temelju analize izabranih književnih tekstova, koji su ujedno i vrlo žanrovski raznoliki, raspravljat će se o raznim oblicima (ne)sporazuma koji će biti predmetom istraživačkoga interesa. Pritom će se pod pojmom (ne)sporazuma okupiti nekoliko aspekata ‒ poput sličnosti i razlika između renesansne i barokne ljubavne lirike (barokni figuralni stil u ljubavnoj i religioznoj lirici), poetičkog pluralizma u hrvatskoj književnosti 18. stoljeća te "nesporazuma" među književnim povjesničarima koje su potaknuli upravo književni tekstovi. U tom smislu razmotrit će se problemi žanrovske hibridnosti pojedinih književnih tekstova kao i problem nedovršenosti, odnosno dvojnosti ili jedinstvenosti Gundulićeva Osmana (tzv. Osmansko pitanje u hrvatskoj književnoj historiografiji). Uz navedeno, u književnim će se tekstovima istraživati problematika identiteta i alteriteta iz perspektive književne imagologije. O (ne)sporazumima u hrvatskoj književnosti od 17. do 19. stoljeća raspravljat će se na temelju navedenih aspekata objedinjujući pritom i razne pristupe proučavanju književnosti ‒ od poetološkog i poredbenog do kulturnopovijesnog.