Pisamske biografije (izborni jezikoslovni proseminar 2. tjedan)

Doc. dr. sc. Igor Marko Gligorić

igligoric@ffzg.unizg.hr

Na proseminaru se polazi od određenja jezičnih biografija te se jezične biografije povezuju s pismima kojima se (ti) jezici zapisuju. Tako će polaznici tijekom proseminara izraditi vlastite jezične biografije s posebnim osvrtom na pisma. Poći će se od različitih načina ovladavanja jezikom – dakle razlikujući učenje i usvajanje – te će razmotriti različite vrste višejezičnosti: okomita, vodoravna, kosa. Posebna će se pozornost posvetiti odnosu fonem – grafem i grafem – slovo te drugim, nealfabetskim sustavima zapisivanja. Prepoznajući kontekste ovladavanja jezikom, jezici će se povezati s pismima i opismenjivanjem te će se pisma analizirati iz perspektive prototipnosti. Uočit će se različiti načini bilježenje istih i akustičko-artikulacijski vrlo sličnih glasova (ponajprije) indoeuropskih jezika, pričem će naglasak biti na razlikama između umne slike fonema i načina njegova bilježenja u (ne)alfabetskim pismima. Nakraju će polaznici formalno i sadržajno vrednovati jezične i pisamske biografije te će se raspraviti mogući afektivni odnosi prema različitim načinima zapisivanja prirodnih jezika.