(Kratki) spojevi u hrvatskoj književnosti od početka 20. stoljeća do suvremenosti (izborni književni proseminar 2. tjedan)

Izv. prof. dr. sc. Suzana Coha

scoha@ffzg.unizg.hr

Na seminaru će se ponuditi panoramski pregled hrvatske književnosti od početka 20. stoljeća do suvremenosti. U tu svrhu razmatrat će se publikacije poput književnih časopisa (Krugovi; Razlog; Quorum)  i antologija (Hrvatska mlada lirika;Lirika šestorice)  koje spajaju tekstove egzemplarne za određene književne stilove i poetičke pravce, pri čemu će se raspravljati o signalima njihove kohezije, ali i o simptomima njihove unutarnje diverzifikacije. Posebno će se izdvojiti autori ili tzv. generacije autora koji su svojim programskim, publicističkim ili književnim tekstovima, kao i međusobnim konfliktnim odnosima i polemikama, pridonijeli smjenama poetičkih razdoblja od tzv. prve moderne preko avangarde i socijalno angažirane književnosti do tzv. druge moderne i postmoderne. Ukazat će se i na indikativne odnose između pojedinih književnih časopisa (Zarez; Vijenac; Republika; Književna republika) te književnih odnosno kulturnih institucija (Matica hrvatska; Jugoslavenska/ Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Društvo hrvatskih književnika; Hrvatsko društvo pisaca). Na primjerima izabranih tekstova koji se drže reprezentativnima za određene stilske formacije analizirat će se  znakoviti, književnopovijesno predvidljivi, ali i neočekivani, pa i proturječni elementi evidentni u njihovoj formi i sadržaju.