Raspored 47. seminara

Ponedjeljak, 20. 8.

10:00 Otvorenje 47. seminara Zagrebačke slavističke škole
Predstavljanje predavačkog dijela programa: Metafore u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi
11:00 Krešimir Bagić: Ujevićeva metafora i njezina jeka
14:30 Dubrovnik: obilazak povijesne jezgre Grada

Utorak, 21. 8.

9:00 Fakultativni lektorat/proseminar (do 9:45)
9:50 Obavezni lektorat/proseminar (do 12:30)
12:45 Tomislav Bogdan: Metafora u predmodernoj hrvatskoj književnosti
21:00 Dubrovačke ljetne igre: Ranko Marinković, Pod balkonima

Srijeda, 22. 8.

9:00 Fakultativni lektorat/proseminar (do 9:45)
9:50 Obavezni lektorat/proseminar (do 12:30)
12:45 Lana Molvarec: Heroj na putu: mitologija, kontrakultura, self-help
15:00 Filmska projekcija: Kartoline
20:30 Leo Rafolt: Režija baštine i njezini političko-metaforički dispozitivi: studija slučaja

Četvrtak, 23. 8.

9:00 Fakultativni lektorat/proseminar (do 9:45)
9:50 Obavezni lektorat/proseminar (do 12:30)
12:45 Jadranka Brnčić: Referencijalnost metafore
15:00 Sponza: priča o povijesti, priča o samostalnosti
21:00 Razgovor s književnikom Krešimirom Bagićem

Petak, 24. 8.

9:00 Fakultativni lektorat/proseminar (do 9:45)
9:50 Obavezni lektorat/proseminar (do 12:30)
12:45 Tea Rogić-Musa: Metafora u lirskoj pjesmi
21:00 Dubrovačke ljetne igre: Mate Matišić, Ljudi od voska

Subota, 25. 8.

10:00 Tvrtko Vuković: Bolest kao metafora. Tuberkuloza, alkoholizam i ludilo u književnosti hrvatske moderne
11:00 Tatjana Jukić: Hrvatski roman šezdesetih: od metafore prema parataksi
20:30 Filmska projekcija: Miroslav Sikavica, Glasnije od oružja
21:15 Razgovor s redateljem Miroslavom Sikavicom: (Zlo)upotreba metafore: popularna glazba i rat

Nedjelja, 26. 8.

9:00 Cjelodnevni stručni izlet na Elafitsko otočje: Koločep, Šipan, Lopud

Ponedjeljak, 27. 8.

9:00 Fakultativni lektorat/proseminar (do 9:45)
9:50 Obavezni lektorat/proseminar (do 12:30)
12:45 Ljiljana Šarić: Pristup metafori u kognitivnoj lingvistici
15:00 Franjevački samostan: priča o pamćenju
16:00 Dominikanski samostan

Utorak, 28. 8.

9:00 Fakultativni lektorat/proseminar (do 9:45)
9:50 Obavezni lektorat/proseminar (do 12:30)
12:45 Mateusz-Milan Stanojević: Metafora i osjećaji u internetskom diskursu
15:00 Lovrijenac: priča o slobodi
21:00 Filmska projekcija: Igor Bezinović, Kratki izlet

Srijeda, 29. 8.

9:00 Fakultativni lektorat/proseminar (do 9:45)
9:50 Obavezni lektorat/proseminar (do 12:30)
12:45 Mario Brdar: Metafore i metonimije u interakciji
16:00 Ljetnikovac Petra Sorkočevića: priča o ljepoti
21:00 Filmska projekcija: Krešo Golik, Tko pjeva zlo ne misli

Četvrtak, 30. 8.

9:00 Fakultativni lektorat/proseminar (do 9:45)
9:50 Obavezni lektorat/proseminar (do 12:30)
12:45 Ida Raffaelli: Metafora u tvorbi i leksikalizaciji
15:00 Šetnja dubrovačkim zidinama

Petak, 31. 8.

9:00 Fakultativni lektorat/proseminar (do 9:45)
9:50 Obavezni lektorat/proseminar (do 12:00)
12:15 Goran Tanacković Faletar: Između metonimije i metafore: stereotipi, predrasude i (ne)znanje o svijetu
13:15 Zatvaranje 47. seminara Zagrebačke slavističke škole
Dodjela diploma i domjenak