Između Istoka i Zapada, između europskog i neeuropskog svijeta: čudan slučaj Titove Jugoslavije u Hladnom ratu

Prvo predavanje posljednjega predavačkoga dana Seminara održao je dr. sc. Tvrtko Jakovina, redoviti profesor svjetske povijesti 20. stoljeća na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesor Jakovina diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2014/2016. bio je pročelnik Odsjeka za povijest. Autor je knjiga Socijalizam na američkoj pšenici, Američki komunistički saveznik; Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945–1955, Treća strana Hladnog rata, Trenuci katarze. Prijelomni događaji XX. stoljeća, Budimir Lončar. Iz Preka do vrha svijeta, a uredio je knjige Hrvatsko proljeće, četrdeset godina poslije i Dvadeset i pet godina hrvatske neovisnosti – kako dalje?. Autor je i brojnih znanstvenih i stručnih članaka. Voditelj je Poslijediplomskoga studija Diplomacija Zagrebačkoga sveučilišta i zamjenik voditeljice Poslijediplomskoga doktorskoga studija moderne i suvremene hrvatske povijesti Odsjeka za povijest. Predsjednik je Upravnoga odbora Centra za pravo i demokraciju Miko Tripalo, potpredsjednik Croatian Fulbright Alumini Association, član je Vijeća Hrvatsko-američkog društva te više strukovnih udruga i uredništva stručnih časopisa u zemlji i susjednim državama.

Više

Uloga pripovjedne proze u zamišljanju Drugoga svjetskog rata u hrvatskom i srpskom povijesnom imaginariju

Posljednje je predavanje 49. seminara za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole održao izv. prof. dr. sc. Maciej Czerwiński, pročelnik Odsjeka za slavensku filologiju Jagelonskoga sveučilišta u Krakovu. Autor je nekoliko znanstvenih monografija iz područja kroatistike, a dvije su mu knjige objavljene u Hrvatskoj: Naracije i znakovi – hrvatske i srpske sinteze nacionalne povijesti iz 2015. i Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi iz 2018. godine. Upravo se na potonjoj knjizi temelji njegovo predavanje.

Više

Stručni izlet na otok Šipan: posjet ljetnikovcu Skočibuha

Nakon jutarnjih predavanja polaznici Seminara iz starogradske luke zaplovili su prema Šipanu, najvećemu i najnaseljenijemu od Elafita, gdje su posjetili ljetnikovac Vice Stjepovića Skočibuhe iz druge polovice 16. stoljeća, jedan od najočuvanijih dubrovačkih ljetnikovaca.

Više

Zatvaranje 49. seminara Zagrebačke slavističke škole

U nedjelju 22. kolovoza 2021. u Poslijediplomskome središtu u Dubrovniku zatvoren je 49. hrvatski seminar za strane slaviste. Zagrebačka slavistička škola koja djeluje u sklopu Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i ove je godine nastavila višedesetljetnu tradiciju promicanja hrvatskoga jezika, književnosti i kulture.

Više