45. hrvatski seminar za strane slaviste

45. po redu hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 22. kolovoza do 2. rujna 2016. U nastavnome dijelu programa, sudjelovanjem u radu lektorata/proseminara, polaznici će moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika, odnosno proučavati odabrane lingvističke, književne, povijesne i kulturološke teme. Uporište predavačkoga dijela seminarskog programa jesu predavanja. Ovogodišnja je tema predavanja Tijelo u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi.

Više

45. seminar: korisne informacije

Ovdje navodimo praktične informacije o dolasku i odlasku, smještaju, diplomama, vizama, zdravstvenome osiguranju i Organizacijskome odboru Seminara.

Više

Raspored 45. seminara

Detaljan raspored programa 45. hrvatskog seminara za strane slaviste.

Više

Program 45. seminara

Osnovni su oblici posredovanja kroatističkih sadržaja koje Škola primjenjuje u stručnome usavršavanju stranih kroatista: lektorati/proseminari, tematski ciklusi predavanja, fakultativni program, kulturna zbivanja i stručni izleti.

Više