Utjeha kaosa

Antologija suvremenog hrvatskog pjesništva

Predgovor


Razgovarajući svojedobno s mlađim pjesnikom iz drugog, nama bliskog jezika i kulture, iznenadio sam se zbog njegova iskrenog ushićenja i uvjerenja da u razgovorima o suvremenome hrvatskom pjesništvu postoji osjećaj preglednosti i usustavljenosti, pripadnosti poetikama i generacijama, standard vrednovanja i čitanja neprekidno nadolazećih pjesničkih glasova.

Utjeha kaosa – odgovorio sam mu snižavajući temperaturu razgovora i prikrivajući vlastitu nesigurnost, pozivajući se na ono što u melankoliji i povijesti odrastanja sugerira tajnoviti čileanski pjesnik Nicanor Parra: pamćenje i zaborav, labirint jezika i povijesti, igru i svakodnevlje.

Utjeha kaosa izronit će kao dobrodošla dosjetka, naslov za praćenje i čitanje novih knjiga hrvatskih pjesnika. Nisam slutio da ću dijalog o poeziji sa samim sobom, s drugima i oko drugih, nastaviti u pustolovini sastavljanja antologije suvremenoga hrvatskog pjesništva.

Antologija Utjeha kaosa izborom autora i pjesama ambiciozan je pokušaj čitanja suvremenoga hrvatskog pjesništva i vrednovanja onoga što se nerijetko smatra iznimno vitalnim dijelom književnih praksi u Hrvatskoj. Naravno, riječ je o ambicioznosti spram opsežnosti i raznolikosti autora (generacija, poetika i tekstova) koji istodobno sudjeluju u iznalaženju jedinstvenosti vlastitoga pjesničkog glasa, bilo da su u suglasju ili u konstruktivnom “nesporazumu” s duhom vremena, izvan ugođenih znakova, prilagođenih kritici i čitateljima.

Izborom trideset i triju suvremenih pjesnika s jednakim brojem pjesama nastojao sam odgovoriti kaosu nesvodivih činjenica i upozoriti na vrijednosti pojedinih pjesničkih strategija, doprijeti do čitatelja spremna na razliku i uzbudljivost poezije. Sva je težina izbora upravo u razlici i nesvodivosti, koja se odlukom briše i mijenja. Izbori, pregledi i antologije zaposjedaju javni prostor (kulture) i u trenutku zatvaraju sliku poezije koja traje, koja se događa i obnavlja sa svakom novom knjigom. Ova je antologija mišljena kao otvoren sustav čija uloga nije samo u re/prezentiranju nego u sagledavanju procesa koji su se u hrvatskome pjesništvu događali na sjecištu jezika i prostora, svakodnevlja i igre (povijesti).

Izbor je načinjen iz knjiga pjesama objavljenih u razdoblju od 1995. do 2005. godine, što – koliko god to paradoksalno zvučalo – podrazumijeva i tekstove neuvrštenih autora, jer njihova je ne/prisutnost učitana i u izabranim pjesmama. Suvremeno hrvatsko pjesništvo i njegovi protagonisti ustrajno inzistiraju na razlici i pravu na razliku, izlazeći na “brisani prostor”, koji nerijetko odjekuje u vlastitoj tišini. Čitanje, znamo, proces je obuhvaćanja i izlaženja iz teksta, ali u tom poslu, užitku ili traženju i sami smo uhvaćeni u mrežu teksta i njegovih energetskih zona: čitajući za ovaj izbor iznova knjige i tekstove uvjerio sam se ne jedanput u promjenjivost teksta, njemu nova doznačena mjesta, koja u bitnome mogu mijenjati i prevrednovati stajalište onoga koji misli da vrednuje i raspoređuje. Ideja čitanja upravo je u toj nezavršenosti, u očekivanju i novoga i poznatoga.

Kritičarsko-teorijska prateća literatura, koje čini se uvijek nedostaje, u posljednjih deset godina na instruktivan je i samouvjeren način revalorizirala određena iskustva svijeta teksta, osvijetlila tamna mjesta a postojeća preraspodijelila i dala im na vrijednosti otvarajući ih u suglasju s novim teorijama i znanjima.
Jednako su mi u tom radu tekstova bili bitni izbori, pregledi, panorame, antologije hrvatskoga pjesništva, prijevodi na strane jezike, jer su govorili o mogućem pogledu izvana i nekoj nadi čitanja na drugim jezicima, iskustvima. Ozbiljni i temeljito pripremljeni izbori pojedinih pjesnika i njihovih opusa bili su mi dragocjena građa za čitanje, usuglašavanje ili neslaganje. Odgovoriti kaosu prolaznosti i razlici nadolazećih znakova, ponuditi antologijski pregled hrvatskoga pjesništva, vrednovati njegovu otvorenost i različitost, iznova kontekstualizirati poznato i skriveno u eksploziji i buci glasova, izabrati pjesme koje će oblikovati nove horizonte očekivanja i razumijevanja u čitatelja, iznimno je zahtjevan i osjetljiv posao.
Upravo u svijesti o važnosti suvremenoga hrvatskog pjesništva temelji se ovaj izbor koji, nadam se, otkriva svu raznolikost tematiziranoga polja. Antologija Utjeha kaosa bi baš zbog toga htjela biti jedan od pouzdanih vodiča kroz to “carstvo znakova”, stihova, glasova i iskustava.

Miroslav Mićanović