7. 4. 2016.

45. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovane kolegice i kolege, 45. po redu hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 22. kolovoza do 2. rujna 2016. U nastavnome dijelu programa, sudjelovanjem u radu lektorata/proseminara, polaznici će moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika, odnosno proučavati odabrane lingvističke, književne, povijesne i kulturološke teme. Uporište predavačkoga dijela seminarskog programa jesu predavanja. Ovogodišnja je tema predavanja Tijelo u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Dvanaest će stručnjaka iz različitih područja ponuditi suvremene perspektive na spomenutu temu. Podrobnije informacije o Zagrebačkoj slavističkoj školi i 45. seminaru možete pronaći na našim stranicama. Radujući se ponovnomu susretu s inozemnim kroatistima i slavistima, pozivam vas na 45. seminar Zagrebačke slavističke škole.

Izv. prof. dr. sc. Tvrtko Vuković,
voditelj Zagrebačke slavističke škole

Organizator

Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste) posebna je djelatnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Polaznici

Polaznici su Škole strani studenti kroatistike i slavistike, sveučilišni nastavnici koji predaju hrvatski jezik i književnost na inozemnim sveučilištima, stručnjaci koji se bave kroatističkim temama na različitim znanstvenim ustanovama te prevoditelji s hrvatskoga jezika.

Većina polaznika dobiva stipendije koje im dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Polaznici mogu postati i oni koji su spremni sami platiti troškove sudjelovanja i dvotjednoga boravka u Dubrovniku.

Želi li netko sam platiti troškove sudjelovanja na Školi, cijena kompletnoga aranžmana (nastava, kulturni program, stručni izleti, puni pansion u hotelu) iznosi 1500 eura, dok cijena sudjelovanja u nastavi i kulturnom programu iznosi 600 eura. Za podrobnije informacije zainteresirani se mogu javiti Organizacijskomu odboru.